Når?
When?
Oppstart 6. mars | 5 ukers program (pause i påsken)
Hvor?
Where?
Business Lillestrøm og webinarer
Foredragsholder:
Presenter:
Organisator:
Organizer:
No items found.
Business Lillestrøm
Pris: 
Price: 

Gründerboost - et program for gründere

Om Gründerboost Lillestrøm

Programmet gir deg kompetanse som hjelper deg når du skal etablere, utvikle, drifte eller videreutvikle din egen virksomhet. Gründerboost Lillestrøm er arrangert av Gründerhuset Business Lillestrøm og finansiert av Lillestrøm kommune.

Tid og sted

Tid: 6. mars - 19. april (opphold i påsken) Du finner mer informasjon i figuren under.

Sted: Webinar og fysiske møter hos Gründerhuset Business Lillestrøm

Søk plass her (søknadsfrist 20. februar)

Bør du søke?

Ja, du bør søke hvis du:- har en forretningsidé eller et prosjekt og drømmer om å leve av dette - er motivert for å jobbe hardt over tid for å utvikle prosjektet ditt- vil lære om entreprenørskap og få et nettverk som kan hjelpe deg- ønsker å starte din egen bedrift og vil lærte om dette

Hva oppnår du i løpet av programmet?

- utarbeide din egen forretningsplan for videreutvikling av prosjektet- et nettverk av med-entreprenører, mentorer og støttespillere - innspill, råd, kritikk, motivasjon og inspirasjon fra de andre deltakerne- veiledning fra mentorer og fra næringsapparatet i kommunen- informasjon om finansiering og støtteordninger som kan hjelpe deg- et digitalt arbeidsverktøy og en praktisk håndbok for Entreprenørskap

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet foregår i hovedsak digitalt, men med 2 fysiske halvdagssamlinger. Totalt vil det være elleve sesjoner fordelt over 10 samlinger, hvor 2 er 4 timers fysiske samlinger og de øvrige er online og hver varer 90 minutter. Samlingene vil være onsdag og fredag klokken 09.00 - 10.30 (13.00 for fysiske). Det vil bli en pause i forbindelse med påske før programmet starter opp igjen, klikk se datoer i boksen til høyre for å få fullstendig oversikt over samlingene

Spørsmål kontakt

Anette Gangnæs daglig leder Business Lillestrøm

Anette@kunnskapsbyen.no 995 74 711

Programmet er finansiert av:

No items found.

Flere arrangementer

No items found.