Når?
When?
12. oktober 11.00 – 12.30 (lunsj fra 11.00)
Hvor?
Where?
Gründerhuset Business Lillestrøm, Storgata 7, Lillestrøm
Foredragsholder:
Presenter:
Tone Blixøen og Harald Østerberg
Organisator:
Organizer:
Pris: 
Price: 
Gratis

Har du et Skattefunn prosjekt du tror kan være støtteberettiget?

Møteserie med virkemiddelapparatet: SkatteFUNN og kompetansemegling. Arrangementet passer for alle bedrifter som planlegger et innovasjonsprosjekt (muligheter for en-til-en møte i etterkant)

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse. Gjennom ulike eksempler lærer du også hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse.

Det vil også bli gitt en kort orientering om ordningen FORREGION og kompetansemegling som er en del av ordningen. Kompetansemegling er et gratis tilbud til de bedrifter som trenger bistand for å komme i gang med å bruke FoU i sitt innovasjonsarbeid.

Det er mulighet for å booke 1-1 møter etter foredraget med kompetansemeglerne. Gi beskjed til Anette@kunnskapsbyen.no dersom du ønsker dette.

Møteserie Virkemiddelapparatet:
21. sept 11.00 – 12.30: Innovasjon Norge
12. okt 11.00 – 12.30 SkatteFUNN og kompetansemeglere (mulighet til å booke en-til-en møter etter foredraget)
6. nov 11.00 – 12.30 November Doga

Flere arrangementer

No items found.