Når?
When?
21. september – 11.30-12.30 (lunsj og mingling fra 11.00)
Hvor?
Where?
Gründerhuset Business Lillestrøm
Foredragsholder:
Presenter:
Preben Fjellaker Mathisen
Organisator:
Organizer:
Pris: 
Price: 
Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Hva skal til for å få støtte fra Innovasjon Norge?

Det er gjort en del justeringer i både tilskudds- og låneordningene for gründere i den tidligste fasen. Vi inviterer til gründerlunsj hvor du får mer inngående kunnskap om endringene og hva det betyr for gründerne.

Møteserie virkemiddelapparatet: Innovasjon Norge

Under Innovasjonstalen i mai i år lanserte Innovasjon Norge noen endringer i sine gründertilskudd.

Preben Fjellaker Mathisen, seniorrådgiver Startups i Innovasjon Norge Oslo Viken innleder og det vil bli satt av god tid til spørsmål.

Fase 1, inntil 200.000 kroner: Finansiering for å avklare markedet for ideen, kartlegge kundenes behov og hvorvidt det finnes et betalingsvillig marked for løsningen. Gründere vil kjenne igjen mye fra det tidligere markedsavklaringstilskuddet, som var halvparten så stort.

Fase 2, inntil én million kroner: Finansiering for å bygge bedrift, utvikle løsningen i samarbeid med reelle kunder, og etablere en lønnsom forretningsmodell. Det kan gis tilskudd i to deler. Første del er på maks en halv million kroner. Fase to er en videreutvikling av det tidligere kommersialiseringstilskuddet, som var på maksimalt 600.000 kroner.

Fase 3, inntil to millioner kroner: Denne delen av oppstartstilskuddene er helt ny. Ordningen er rettet mot Oppstartselskaper som tidligere har gjennomført FoU-prosjekter (Innovasjonskontrakt, Tilskudd til Miljøteknologi, eller støtte fra Forskningsrådet) Finansieringen skal gå til organisasjonsutvikling, markedsarbeid og forbedring av forretningsmodellen for å gjøre bedriften klar for kommersielle salg.

Møteserie Virkemiddelapparatet:
  • 21. sept 11.00 – 12.30: Innovasjon Norge
  • 12. okt 11.00 – 12.30 SkatteFUNN og kompetansemeglere (mulighet til å booke en-til-en møter etter foredraget)
  • 16. nov 11.00 – 12.30 Doga (tentativ)

Flere arrangementer

No items found.