Knallsuksess for nytt gründerprogram

Entreprenørskap er et fag som kan læres.

Gjennom Gründerboost-programmet har 12 lokale oppstartsbedrifter fått en fantastisk start på sine forretningsidéer.

Med støtte fra Lillestrøm kommune og Romerike Sparebank, har Business Lillestrøm kunnet tilby et omfattende Entreprenørkurs fra 6. mars til 19. april.

Kurset ble avsluttet med at gründerne presenterte sine forretningsideer for representanter fra kommunen og banken.

Ser frem til gjentakelse

– Dette må vi finne midler til å gjennomføre igjen, sier Anette Gangnæs, daglig leder hos Business Lillestrøm.

En grundig evaluering av programmet er nå i gang, men allerede nå kan Gangnæs konstatere at resultatene har vært svært positive. – Deltakerne har dannet et sterkt nettverk seg imellom. Det har vært inspirerende å se hvordan de har støttet hverandre, sier Gangnæs.

Basert på prinsippet om at entreprenørskap er et fag og ferdighet som kan læres, har deltakerne under kurset fått utvikle sine egne forretningsplaner. De har også mottatt verdifull informasjon om finansiering og ulike støtteordninger. I tillegg har de fått et digitalt arbeidsverktøy og en entreprenørskapshåndbok, samt tilgang til mentorer og støttespillere.

Variert deltakermiks

Programmet har blitt ledet av rådgiver og partner i Entreprenerdy, Erlend Bang Abelsen. Han fremhever den gode variasjonen blant deltakerne i kurset. – Den viktigste suksessfaktoren er å samle gode folk, slik Anette hos Business Lillestrøm har gjort. Dette har vært tydelig her i Lillestrøm. Kursdeltakerne har virkelig klart å motivere hverandre, bemerker kurslederen. Han beskriver sin egen rolle som en beskjedent tilrettelegger: – Jeg har bare hjulpet dem gjennom programmet.

Verdiene har de skapt selv. I tillegg fikk de god trening i presentasjon og kommunikasjon, med Bjørn Skovli fra Oppover.