Styrk din startup med erfarne styremedlemmer

Et godt sammensatt styre kan være en forsterkende kraft for gründere og hjelpe dem med å navigere i krevende faser.

I april lanserte Kunnskapsbyen Lillestrøm sammen med partnere Styreportalen Romerike.

Dette er en tjeneste som våre gründere kan dra stor nytte av. Et godt sammensatt styre kan være en forsterkende kraft for gründere og hjelpe dem med å navigere i krevende faser.

Den krevende oppstarten

I oppstart- og tidligfase-selskaper handler det om å overleve og levere til neste milepæl. Styrets rolle blir derfor annerledes enn i mer etablerte selskaper. Styret må jobbe godt og intensivt med selskapet for å komme til neste steg, ha en plan for kapitalinnhenting og fokusere på utvikling, vekst og strategiske milepæler.

Nå har Kunnskapsbyen sammen med partnerne Innovasjon Gardermoen, Formue, Advokatfirmaet Halvorsen & Co og Kvikkere Hoder lansert en styreportal med kandidater til styreverv. Dette er en tjeneste som våre gründere kan dra stor nytte av. Et godt sammensatt styre kan være en forsterkende kraft for gründere og hjelpe dem med å navigere i krevende faser.

Fra lanseringen av Styreportalen Romerike 16. april 2024. F.v Remy Skogstrand, Innovasjon Gardermoen, Ellen Tangen Eilerås og Lotte Lundby Kristiansen, Advokatfimaet Halvorsen & Co, Ine Foss, Kvikkere Hoder, Siren Borgen-Byng, Fomue og Inger-Lise M. Nøstvik, Kunnskapsbyen Lillestrøm

Mer mangfold i styrerommene

Anne Grethe Wirum, som statsautorisert revisor og partner i SLM Revisjon og leder av representantskapets valgkomite i Romerike Sparebank, ser dette som et godt redskap for å finne kandidater med rett kompetanse og erfaring.

– Styreportalen vil gi både valgkomiteer og bedrifter en bedre og mer effektiv mulighet til å søke etter styremedlemmer, sier hun.

Hun tror portalen kan bli et godt verktøy i jakten på en styresammensetning som ivaretar behovet for kompetanse og samfunnets krav til mangfold, bærekraft og kjønnsbalanse.

Les mer og får tilgang til Styreportalen Romerike her