Vi flytter til Meierikvartalet

Gründerhuset Business Lillestrøm flytter høsten 2024 sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm og Ahlin Novateur til Meierikvartalet. Vår nye adresse er: Sørumsgata 1 A, 2000 Lillestrøm

Gründerhuset Business Lillestrøm flytter høsten 2024 sammen med Kunnskapsbyen Lillestrøm og Ahlin Novateur til Meierikvartalet.

Sammen skal vi skape en regional innovasjonshub som legger til rette for samhandling, gründerskap og innovasjon.

Vi videreutvikler tilbudet til gründere og viderefører rimelige gründerplasser støttet av næringslivet og Lillestrøm kommune.

Bli med oss og få tilgang på unik kompetanse og nettverk fra dag en.

Vår nye adresse er: Sørumsgata 1 A, 2000 Lillestrøm

Innovasjonshuben vil bidra til å bringe sammen statups, næringsliv, offentlig sektor, forskere, investorer og industri for å fremme innovasjon og verdiskaping.

Vi skaper møteplasser og har sterk tradisjon for innovasjon.

Er du interessert i å ta del i den nye innovasjonshuben i regionen, så kontakt oss:

Anette Gangnæs

Daglig leder - Business Lillestrøm

99574711

anette@kunnskapsbyen.no